Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jimpula, 2431019-3, Turuntie 31, 27800 Säkylä, info@jimpula.fi

2. Yhteyshenkilö

Jenna Jokinen, Turuntie 31, 27800 Säkylä, info@jimpula.fi

3. Rekisterin nimi

Jimpula verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään Jimpula verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi, asiakasnumero, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tallennetut tiedot Jimpula verkkokaupan kassalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä ja tiedot on suojattu salasanalla.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.