Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

1. Rekisterinpitäjä

Jimpula, 2431019-3, Turuntie 31, 27800 Säkylä, info@jimpula.fi

2. Yhteyshenkilö

Jenna Jokinen, Turuntie 31, 27800 Säkylä, info@jimpula.fi

3. Rekisterin nimi

Jimpula verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään Jimpula verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi, asiakasnumero, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yrityksiltä lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tallennetut tiedot Jimpula verkkokaupan kassalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä ja tiedot on suojattu salasanalla.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

14. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

15. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Verkkosivusto sijaitsee suomalaisella palveluntuottajalla, jonka palvelimet sijaitsevat Euroopan suurimmassa ja turvallisimmassa palvelinkeskuksessa. Palvelimia valvotaan ympäri vuorokauden jokaisena päivänä vuodessa. Sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, joten sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.